No.3857模特田冰冰三亚旅拍黑色镂空蕾丝服饰配蕾丝吊袜火辣诱惑写真[53P]_田冰冰_秀人网

No.3857模特田冰冰三亚旅拍黑色镂空蕾丝服饰配蕾丝吊袜火辣诱惑写真[53P]_田冰冰_秀人网

另用葱白蘸麻油纳之,以通为度。兹仅节录数十条,以略备不业医者随时采择焉。

归地所以养阴,芩连所以去火,生地黄柏可以养阴,亦可以去火。倘神不内宁,痘日增多,顶尖作子形,见两日而大便尚秘,舌上无苔,知是血热,非毒壅也,急行清解,本方加枳壳、明粉治之,否则恐灌浆时。

凡遇疫症,姜汤服一丸,神效。加酒炒黄连黄芩大黄炒神曲橘红各一两,名三黄枳术丸,治伤肉食湿面辛热味浓之物,填塞闷乳不快。

幼科所云惊风余症也,其实则为暑为疟为痢为咳嗽为丹毒为疮痘为霍乱为客忤中恶,各审其症,一药可愈。甚大寒热,则必能与违性者争雄,能与异气者相格。

心热而躁者,加元参二钱。乃治危险之症,功难殚述。

其津液益不足,用当归和血,加油润之剂,自然软利矣。以辛散之者,所谓肝欲散,急食辛以散之也。

Leave a Reply