365bet即時比分

365bet即時比分

 贝母乃治热痰圣药,以寒治热,而热毒自消,又何或问贝母消痰,消热痰也,然火沸为痰,非热乎,何以用之而绝无效耶?用沙参而滋润者,主肺、肝而言之也。

 大约浓汁一斤,入牛皮膏一两,便可成膏而切片矣。 岂知元参乃君药,实可恃之夺命以救人者乎。

夫喉闭,未有非下寒上热之症也。天花粉,亦消痰降气,润渴生津,清热除烦,排脓去毒,逐瘀定狂,利小便而通月水。

金钗石斛,本非益精强阴之药,乃降肾中命门虚火之药也,去火之有余,自然益水之不足,泻肾中之虚火,自然添骨中之真水矣,故曰∶强阴而益精。或疑枸杞阳衰者,尤宜用之,以其能助阳也。

即能制心气之有余,必有所养,自然常能宁定。然此又无形,不足以验也,更有有形之物,可以相验。

或问仙茅闭精,而不能兴阳,其说甚创,然子论之甚辨,岂亦有试之而云然乎? 曰∶单补又何能接续哉。

Leave a Reply